Nuorisoneuvosto kääntää sateenkaarisanaston saamen kielille

Seuraava sukupolvi sateenkaarisaamelaisia saa kasvaa niin, että he pystyvät sanoittamaan identiteettiään saamen kielellä.

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto kääntää Seta ry:n sateenkaarisanaston inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielille ja julkaisee ne nuorisoneuvoston tieto- ja neuvontasivustolla. Sanasto kokoa yhteen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevia käsitteitä ja termejä. Vaikka sanastossa avataan myös muita sateenkaariyhteisön sisällä ja liepeillä liikkuvia sanoja ja teemoja, on sen pääasiallisena sisältönä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus.

”Sateenkaarisanaston kääntäminen on sopiva jatko aikaisemmin käännetylle seksuaalisuuden sanakirjalle. Kääntämällä sanaston pystymme tarjoamaan sateenkaarisaamelaisille sanastoa itsensä määrittelemiseksi, mutta myös lisäämme heidän yhteenkuuluvuuttaan saamelaisyhteisöön ja saamelaisyhteisön sateenkaaritietoutta”, toteaa nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio.

Sanaston kääntäminen ja kokoaminen on tärkeää saamelaisnuorten seksuaali- ja sukupuoli-identiteetin kehittymiselle. Sanaston avulla he pystyvät määrittelemään itseään ja kommunikoida muiden sateenkaarisaamelaisten kanssa myös valtioiden rajojen ylitse. Sanasto ei kuitenkaan pysty täysin tavoittamaan sateenkaarisaamelaisten monimuotoisuuta, sillä jokaisella on oma kokemus itsestään ja identiteetistään.  Sanaston kääntämisellä nuorisoneuvosto pyrkii myös aloittamaan keskustelua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista ja asemasta saamelaisyhteisössä.

Käännöstyö tehdään terminologian osalta yhteistyössä Sámi Giellagáldun kanssa. Monille sanastossa olevista sanoista löytyy jo Sámi Giellagáldun kielijaostoissa normitetut termit. Käännöstyöllä kootaan jo olemassa olevat sanat saavutettavaan ja helposti luettavaan muotoon. Uusien termien kohdalla järjestetään työpajoja sateenkaarisaamelaisille ja näin sateenkaariyhteisö on mukana uusien termien kehittämistyössä.

Tieto sanasto kääntämisestä on saavuttanut saamelaisnuoret valtioiden rajojen ylitse. Nuorisoneuvosto toivoo yhteistyötä sanaston jalkauttamiseksi ja mahdollisesti sanaston kääntämiseksi myös muille saamen kielille.

 

Lisätietoja:

Anni-Sofia Niittyvuopio

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja

+358 40 7082 072

anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

 

Elli-Marja Hetta

Nuorisosihteeri,

050 382 5179 / 010 839 3134

elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

 

 


Tutustu myös