Tiõrv pueʹttem! Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz teâtt- da vuäʹpstõs-seiddõʹsse!

Hääʹsǩ, što leäk kaunnâm mij interneʹttseeidaid! Mij nuõrisuåvtõõzzâst rämmšep, ǥu leäʹp piâssâm mââimõõzzâst ääʹveed täid seeidaid da tuäivvap, što pâʹsttep taʹrjjeed teâđaid, hääʹsǩâʹtted da leeʹd õhttân saaǥǥtempäiʹǩǩen nuõri kõõskâst.

Seeidain kaaunak jeäʹrbi mieʹldd teâđaid nuõrisuåvtõõzzâst da tõn tuåimmjummšest, sääʹmnuõri teâtt- da vuäʹpstõskääzzkõõzzid da videoblogid. Mâʹŋŋlubust piâzzak še ǩeeʹrjted saaǥǥstõõllâmfooruuʹme.

Seeid liâ vueʹss DigiÁrran-haʹŋǩǩõõzz, kååʹtt lij nuõrisuåvtõõzz da Vuʹvddvaaldâšmkonttâr õhttsažtuejj. Haʹŋǩǩõõzz da täi seeidai jõrddmõššân lij ooudâs viikkâd digitaalʼlaž nuõrituej, što sääʹmnuõr peäʹsse teivvad nuuʹbbeez da vuäǯǯa teâđaid čâđđamǩiõlin. Seeidain liâ teâđ jeäʹrbi mieʹldd seksuaal- da miõltiõrvâsvuõttaaʹššin.

Leäʹp samai ilbbâd, ǥu piâssâp õlmstâʹtted vaiddâz seksuaalʼlažvuõđ sääʹnnǩeeʹrj tâʹvv-, aanar-, da nuõrttsääʹmǩiõlin.  Seksuaalsääʹnnǩiiʹrjid kaaunak tääiʹben.

Nuõrisuåvtõõzzâst da Sääʹmteeʹǧǧest liâ jiânnai tuåimmjummuž, kook jiâ pâi vuäǯǯ seämma jiânnai vuâmmšõõzz ǥu poliittlaž tuåimmjummuš. Tuäivvap, što jiiʹjjen vueʹzzest pâʹsttep taʹrjjeed sääʹmǩiõllsaid nuõrikääzzkõõzzid da puʹhtted õuʹdde sääʹmǩiõl.  Lij samai fiinâs õlmstâʹtted interneʹttseeidaid samai tän eeʹjj, Unesco alggmeer ǩiõli eeʹjj.

Teâtt- da vuäʹpstõs-seiddõõzz viiǥǥât ooudâs čõõđ ääiʹj. Väʹlddep vuâstta siiskõsjurddjid. Jõs tuʹst liâ jurddi seiddõõzz siiskõõzzâst, vääʹld õhttvuõđ haʹŋǩǩõstuâjjliʹžže.

Tiõrv pueʹttem viõʹttjed ääiʹj nuõrisuåvtõõzz seeidaid!

 

Tuäivv Risten Mustonen,

nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei
21.10.2019


Tutustu myös