Maria Mäkinen

Jooʹtti pââʹjj lij Maria Mäkisen nuʹbb pââʹjj nuõrisuåvtõõzzâst. Maria tuåimmai jooʹtti tuåimmjempââʹjest nuõrisuåvtõõzz vääʹrrsaaǥǥjååʹđteeʹjen.

Maria Mäkinen lij Jyväskylä-gåårdest, koʹst son lij-i jälstam. Suu piâr lij Čeʹvetjääuʹrest. Ååʹn son mättʼtââtt, ij-ka silttâd tääʹrǩeld võl särnnad mâiʹd pueʹttiäiʹǧǧ pohtt.

Son lij mieʹldd nuõrisuåvtõõzzâst nuuʹbb pââʹj. “Aalǥâst älšmem vueʹlǧǧed teivvam diõtt järrsid jiijjâs aaʹššid vaikktummšest älšmam sääʹmnuõrid, da aivv pâi säiʹmmõõttâm diõtt hääʹsǩes oummuivuiʹm.”, särnn Maria mäinnan mõõn diõtt ooʒʒõõđi mieʹldd nuõrisuåvtõõzz tuåimmjummša.