Martta Alajärvi

Martta lij Ruäʹvnjaarǥ Kontojääuʹrest da tuåimmai nuõrisuåvtõõzzâst vääʹrrvuäzzliʹžžen.

Martta lij Ruäʹvnjaarǥâst. Ååʹn son mättʼtââtt vuõiggâdvuõtt-tiõđid Ruäʹvnjaarǥ pââimõs-škooulâst. Suʹnne tääʹrǩes ääʹšš liâ jeäʹrbi mieʹldd sääʹmǩiõli ooudâsviikkmõš da tõt, što säʹmmlain leʹčči vueiʹtlvažvuõtt reâuǥõõttâd äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjjin Sääʹmjânnmest.

Jooʹtti tuåimmjempââʹjj lij suʹnne nuʹbb nuõrisuåvtõõzzâst. Son leäi vuäzzliʹžžen še 2014-2015.