Työpaja ilmastolakiuudistuksesta

Saamelaisnuori - oletko kiinnostunut ilmastonmuutoksesta? Haluatko vaikuttaa kansalliseen ilmastopolitiikkaan? Avoin työpaja saamelaisnuorille 24.8.2021.

Tervetuloa osallistumaan ilmastolakiuudistusta käsittelevään työpajaan 24.8.2021 klo. 16.00–18.00 ja Digiraati-keskusteluun (käynnissä 24.–30.8.).  Työpaja on avoin kaikille nuorille ja siihen pääsee osallistumaan oheisesta linkistä: https://tuni.zoom.us/j/63721622736.

 

Työpajaan ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Työpajassa avataan ilmastolakiluonnosta käsittelevä webissä toimiva kansalaisraati (Digiraati). Digiraatiin pääsee osallistumaan lähettämällä ennakkoilmoittautumisen sähköpostitse ALL-YOUTH-hankkeen tutkijalle Henna Juusolalle: henna.juusola(at)tuni.fi. Digiraatiin voi ilmoittautua myös paikan päällä työpajassa tiistaina 24.8.

 

Työpajassa esitetään ilmastolakiuudistuksen taustaa ja perehdytetään osallistujat Digiraatityöskentelyyn.

 

Ohjelma

16.00                  Tervetuloa, Anni-Sofia Niittyvuopio, puheenjohtaja, Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto, Henna Juusola, ALL-YOUTH-hanke, Tampereen yliopisto

16.05                  Ilmastolakiuudistuksen taustaa ALL-YOUTH-hankkeen valossa, Henna Juusola, tutkijatohtori ja Jukka Viljanen, julkisoikeuden professori, Tampereen yliopisto

16.20                  Saamelaiskäräjien puheenvuoro, Tuomas Aslak Juuso, Saamelaiskäräjien puheenjohtaja

16.35                  Keskustelu

16.55                  Digiraadin esittely, Henna Juusola, Tampereen yliopisto

17.05                  Digiraati-keskustelun avaus: Digiraatiin rekisteröityminen ja Digiraati-keskustelun käytännöt

17.55                  Tilaisuuden päätös

 

 

Työpajan ja Digiraadin järjestävät Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto ja Tampereen yliopiston ALL-YOUTH-hankkeen tutkijat.

 

Kutsu (pdf)

Lämpimästi tervetuloa!

 

Ilmastolakiuudistuksen taustaa

Ympäristöministeriön valmistelema luonnos uudeksi ilmastolaiksi eteni lausuntokierrokselle kesällä 2021 ja lakiluonnokseen voi ottaa kantaa kuka tahansa 6.9. saakka lausuntopalvelu.fi:n kautta. Ilmastolain uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 Lakiluonnoksessa onkin aiempaa lakia vahvemmin esillä myös saamelaisten osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen: uudistettuun lakiluonnokseen on lisätty erikseen pykälä saamelaiskulttuurin edistämisestä (14§) ja saamelaisten ilmastoneuvoston perustamisesta (21§). (Ilmastolakiluonnos 2021.)

Ilmastolakiuudistuksesta voit lukea lisää myös tuoreesta ALL-YOUTH-blogikirjoituksesta.

 

Mikä Digiraati?

Digiraati on ALL-YOUTH-tutkimushankkeessa kehitetty nuorten webissä toimiva kansalaisraati, jonka tavoitteena on edistää nuorten yhteiskunnallista vaikuttamista ja lisätä vuoropuhelua päättäjien ja nuorten välillä. Ilmastolakiuudistusta koskeva digiraati on käynnissä 24.–30.8. välisenä aikana. Raadissa keskustellaan ilmastolakiluonnoksen tavoitteista saamelaisnuorten näkökulmasta. Keskusteluun on mahdollista osallistua anonyymisti. Keskustelussa esille tuotuja näkökulmia voidaan hyödyntää ilmastolakiuudistukselle annetuissa lausunnoissa.

Keskusteluun osallistujilta pyydetään erikseen lupa käyttää keskustelua ALL-YOUTH-hankkeen tutkimusaineistona. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistumisen voi peruuttaa missä vaiheessa tahansa ilmoittamalla siitä sähköpostitse tutkijatohtori Henna Juusolalle: henna.juusola(at)tuni.fi. Tutkimukseen osallistuvien tuottamaa aineistoa käsitellään anonyymisti.

 

ALL-YOUTH-hankkeen taustaa

Tutkimus toteutetaan osana ALL-YOUTH-hanketta, joka on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama poikkitieteellinen monivuotinen tutkimushanke (2018–2023). Hanke tutkii nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksia ja esteitä sekä uusia toimintamalleja, jotka voivat mahdollistaa laajemmin nuorten osallistumisen erilaisiin yhteiskunnallisiin prosesseihin.

ALL-YOUTH – hankkeen yksi osa-alue keskittyy oikeudellisten esteiden ratkaisuihin. Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa toteutettavassa osatutkimuksessa tarkastellaan ilmastonmuutosta saamelaisnuorten näkökulmasta: miten ilmastonmuutos näkyy saamelaisnuorten arjessa ja mitkä seikat ilmastopolitiikassa ovat saamelaisnuorten näkökulmasta tärkeää huomioida?

 

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjät

Nuorisosihteeri Elli-Marja Hetta

puh. 010 8393134,

elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

 

ALL-YOUTH-hanke

Tutkijatohtori Henna Juusola

Johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen yliopisto

henna.juusola(at)tuni.fi,  0505761 466

 

Tutkimuksen vastuuprofessori

Julkisoikeuden professori, Tampereen yliopisto

Jukka Viljanen, jukka.viljanen(at)tuni.fi,  040 190 1268

 

 

 

 

 


Tutustu myös