Nuorisoneuvosto toimikaudelle 2022-2023 nimetty

Saamelaiskäräjien kokous asetti nuorisoneuvoston toimikaudeksi 2022-2023 kokouksessaan 17.12.2021

Jäsenet:

Anni-Sofia Niittyvuopio

Hansa Ravna-Pieski

Maria Mäkinen

Jon-Erik Näkkäläjärvi

Anni-Sofia Löf

Anette Kosonen

Janita Känsälä

 

Varajäsenet:

Ánte Tenoranta

Juuso Valle

Jasmin Semenoff

Helmi Ljetoff

Sunna Siilasjoki

Eetu Magga

Harri-Aslak Jomppanen

 

Nuorisoneuvosto järjestäytyy alkuvuodesta. Ensimmäisessä kokouksessa nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan neuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi nuorisoneuvosto nimeää neuvostolle kahdeksi vuodeksi kerrallaan enintään viisi pysyvää asiantuntijaa. Nuorisoneuvoston asiantuntijoiden tulee valituksi tullessaan olla 15–17 -vuotiaita.

Nuorisoneuvoston päätehtäviä on edistää saamelaisnuorten kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia vahvistaa saamelaisnuorten kuuluvuutta saamelaiskulttuuriin. Nuorisoneuvosto valmistelee myös ne saamelaiskäräjien lausunnot, aloitteet ja muut kannanotot, jotka koskevat saamelaisnuoria tai saamelaisnuorten elinoloja.


Tutustu myös