Reetta Tornensis

Reetta Tornensis lij 26-ekksaž da mättʼtõõttâm Oulu pââimõs-škooulâst Giellagas-instituuttâst sääʹmkulttuur. Son lij leämmaž tuâjast Tromssast Tâʹvv-Taarr čeäppõsmuʹzeeʹjest da sõrgg son alttad teeʹmes ǩiõtt-tuâjai määttaid Jokkmokist Samernas utbildningscentrumist. Suu miõl ǩeäss jeäʹrben duodji, muʹzeeʹji ooudâsviikkmõš da še ǩiõtt-tuâjai miârkâlvuõđ õuʹdde põhttmõš. Tornensis vuäinn nuõrisuåvtõõzz samai pueʹrr sââʹjjen vaaikted sääʹmnuõri aaʹššid, da škooultõõzzâs mieʹtt suʹst lij šiõǥǥ vuâđđ toiʹmmjed nuõrisuåvtõõzzâst.


Tobdstõõđ še